design: itchdezign.com
optimist optimisme optimistenbond nederland
optimist optimisme optimistenbond nederland
optimist optimisme optimistenbond nederland
optimist optimisme optimistenbond nederland
optimist optimisme optimistenbond nederland
   

Disclaimer


1 - Kamer van Koophandel

De Optimistenbond van Nederland is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Gooi en Eemland onder nummer: 32157601.

2 - Inhoud

De door de Optimistenbond van Nederland verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.

3 - Aansprakelijkheid

Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De Optimistenbond van Nederland kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. De Optimistenbond van Nederland en de (eventuele) overige leveranciers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site(s) en de daarop/daardoor verstrekte informatie. De Optimistenbond van Nederland aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door de Optimistenbond van Nederland worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de site(s) van de Optimistenbond van Nederland.

4 - Verantwoordelijkheid

Afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt. Afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden indien anders overeengekomen met de Optimistenbond van Nederland. Afnemer is verplicht aanwijzingen van de Optimistenbond van Nederland omtrent het gebruik van de informatie op te volgen. Ten aanzien van de inhoud van deze website bestaat geen overnemingsvrijheid; alle auteursrechten, ook die bedoeld in art.15 Auteurswet worden voorbehouden. Nederlands recht is van toepassing.
optimist optimisme optimistenbond nederland
naar boven
optimist optimisme optimistenbond nederland