design: itchdezign.com
optimist optimisme optimistenbond nederland
optimist optimisme optimistenbond nederland
optimist optimisme optimistenbond nederland
Wees de verandering die je in de wereld wil zien
(Ghandi)
Wees de verandering die je in de wereld wil zien
(Ghandi)
optimist optimisme optimistenbond nederland
optimist optimisme optimistenbond nederland
   

Wat is ons doel?

   
Vertrouwen dat het goede overwint. Optimisme noemen we dat.

Het is een combinatie van enthousiasme, vertrouwen, durf, ondernemingszin en respect. Daarmee
kunnen we verder. Wij, initiatiefnemers tot de Optimistenbond in Nederland willen stimuleren om
dat in het hart te sluiten.

Respect, betekent ook verdraagzaamheid; een beter begrip tussen individuen en
verschillende “culturen”. Ieder mens, ongeacht nationaliteit, woonplaats, godsdienstige of
filosofische overtuigingen, huidskleur, taal, verleden of handicap mag zich bij ons aansluiten mits hij
begrijpt en onderschrijft, of leert begrijpen en leert onderschrijven waar het om gaat.

Wij vinden dat het nu hoog tijd is voor optimisme. Optimisme is een levensinstelling die uitgaat van
mogelijkheden en ook altijd zoekt naar wat een situatie in zich heeft om verder te ontwikkelen naar
een betere situatie voor iedereen die daarbij betrokken is.

Wij zijn geïnspireerd door de eerste Optimistenbond in Europa, de Optimistenbond van het
Koninkrijk België. Met de start van de Optimistenbond Nederland hebben we ons aangesloten bij
de “Optimisten zonder Grenzen”. Inmiddels groeien (onder meer via de “Social Media”) contacten
met optimistenorganisaties in andere continenten.

de initiatiefnemers
optimist optimisme optimistenbond nederland
naar boven
optimist optimisme optimistenbond nederland